اجاره کوره هوای گرم گازی  ۳۰۶۰

اجاره کوره هوای گرم گازی مناسب برای فضای ، تجاری،صنعتی
راندمان بالا  قابل اتصال به کانال
قابلیت کنترل

دسته ها: اجاره بخاری

ارسال دیدگاه